ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Στείλτε μας ένα Email

Υπεύθυνη Εθελοντών:

Τζένη Δεληγιαννίδου, κιν: 6974051649

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

Επίπεδο εκπαίδευσης:

Ξένες Γλώσσες 

Ελληνικά:

Αγγλικά:

Γαλλικά:

Ισπανικά:

Γερμανικά:

Εργασιακή Εμπειρία

Εργασιακή κατάσταση:

Εθελοντική Προσφορά

Διαθεσιμότητα

Συχνότητα συνεισφοράς:

Χρόνοι συνεισφοράς:

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Σημειώνεται ότι τα προσωπικά και άλλα δεδομένα που θα συμπληρωθούν στην παρούσα αίτηση θα διατηρηθούν στο αρχείο του Δήμου Κατερίνης, δεν θα αξιοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την εθελοντική συμμετοχή στα προγράμματα του Δήμου, και δεν πρόκειται τρίτοι να έχουν πρόσβαση σ’ αυτά, τηρουμένων των ισχυουσών διατάξεων και ιδίως του άρθρου 10 ν. 2472/1997.

      Επίσης δηλώνω και αποδέχομαι ότι:

  • Ουδεμία απαίτηση χρηματική ή άλλης αποζημίωσης έχω έναντι του Δήμου λόγω της ανάληψης των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών και της εθελοντικής μου προσφοράς σε αυτήν.
  • Κατά την διάρκεια υλοποίησης των εθελοντικών εργασιών που αναλαμβάνω, οφείλω να τηρώ τα χρονικά πλαίσια που μου έχουν τεθεί από τον Δήμο και να ακολουθώ τις σχετικές υποδείξεις και οδηγίες που μου δίνονται.

Επιθυμώ τέλος τη λήψη βεβαιώσεως από τον Δήμο για την εθελοντική συμμετοχή μου.